Karnet CPD ”(Carnet de Passages en Douane)“

Jedná se o celní dokument nutný ke zpětnému vývozu motorového vozidla z ČR do zahraničí.

1. Zpětný vývoz je dovolen a vozidlo zajištěno vratnou kaucí, která se skládá ke dni vystavení karnetu

ve výši:

a)       40.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo do hodnoty 500.000 Kč

b)       90.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč

c)       150.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě nad 1.000.000 Kč

Hodnotu vozidla uvádí žadatel v Závazném prohlášení vlastnoručně podepsaném před pracovníkem Autoturistu.

2. Pro následující státy se z důvodu případných vyšších celních a dovozních poplatků předmětná kauce zvyšuje o 30% :

Egypt, Indie, Irán, Jemen, Jordánsko, Pakistán, Senegal, Súdán, Sýrie, Nigérie, Rwanda, Somálsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Gambie, Ghana, Libérie, Nepál, Berundi, Guinea

d)       52.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo do hodnoty 500.000 Kč

e)       117.000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč

f)        195.000  Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě nad 1.000.000 Kč

Pokud v žádance některou z výše uvedených zemí neuvedete, odpovědný pracovník Autoturistu (na základě doporučení FIA) přeškrtne perem země uvedené v bodu 2. v seznamu na zadní straně karnetu CPD. Takto označený karnet nebude možné pro zmíněné země použít.

Dále tyto země zapíše v Příloze č. 2  Závazné prohlášení – Záznamy o vystavení vyžádaného celního dokladu „do kolonky „Karnet zneplatněn pro státy“.

Manipulační poplatek je určen následujícím způsobem:

Platnost

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců

5 -listý

3890,-Kč

3990,- Kč

4290,- Kč

10-listý

3990,- Kč

4190,- Kč

4490,- Kč

25-listý

4290,- Kč

4790,- Kč

4990,- Kč

Seznam zemí, ve kterých je karnet CPD používán

AFRIKA

Benin, Botswana, Bophuthatswana, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Ciskei, Komorské ostrovy, Kongo, Egypt, Gambie, Ghana, Guinea-Bissau, Pobřeží Slonoviny, Keňa, Lesotho, Libye, Libérie, Malawi, Namibie, Nigerie, Rwanda, Senegal, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

AMERIKA
Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kanada, Holandské Antily, Ekvádor, Paraguay, Peru, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela.

ASIE A STŘEDNÍ VÝCHOD
Bangladéš, Indie, Indonésie, Irán, Irák, Japonsko, Jemen, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Malajsie, Myanmar, Nepál, Omán, Pákistán, Katar, Singapur, Srí Lanka, Sýrie, Spojené arabské emiráty.

EVROPA
Belgie, Dánsko, Finsko, Řecko, Turecko.

OCEÁNIE
Austrálie, Nový Zéland.

Prodloužení karnetu CPD  o 1 rok: 1500,- Kč

Karnet CPD  lze prodloužit nejdříve 2 měsíce před koncem jeho platnosti.

Karnet CPD musí být vrácen do 14 dnů po skončení jeho platnosti. Za každý i započatý týden po lhůtě určené k vrácení karnetu bude účtováno penále 700,- Kč, které bude odečteno z kauce.

Všechny výše uvedené poplatky zahrnují DPH.

Platno od 1. 9. 2017 do odvolání