Cestovní pojištění a pojištění storna

 
Krátkodobé cestovní pojištění do 90 dnů
 
Pojištění NCS3_25 – 32,- Kč/os./den; oblast E+U

 • pojistný limit pro pojištění léčebných výloh 3.000.000 Kč (ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti)
 • pojištění zavazadel 15.000 Kč
 • pojištění storna zájezdu do výše 25 000,- Kč/os. - 80% vyúčtovaných storno poplatků
 • pojištění odpovědnosti za škodu, újma na majetku 1.000.000 Kč
 • úrazové pojištění, trvalé následky 200.000 Kč
 • pojištění nevyužité dovolené 1.500 Kč za den

Pojištění NCS3_12 – 18,- Kč/os./den; oblast E+U

 • pojistný limit pro pojištění léčebných výloh 2.000.000 Kč (ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti)
 • pojištění zavazadel 10.000 Kč
 • pojištění storna zájezdu do výše 12 000,- Kč/os. - 80% vyúčtovaných storno poplatků
 • pojištění odpovědnosti za škodu, újma na majetku 500.000 Kč

Pojištění NCS3_LVO– 15,- Kč/os./den; oblast E

 • pojistný limit pro pojištění léčebných výloh 2.000.000 Kč (ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti)
 • pojištění odpovědnosti za škodu, újma na majetku 500.000 Kč

 

Územní platnost:

 •  oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr;
 • oblast U - ostatní státy světa.

 

Z důvodu zahrnutí pojištění storna zájezdu je nutné si pojištění sjednat ihned při sepsání cestovní smlouvy, dodatečné sjednání není později možné.

Při pojistné události si schovejte veškeré doklady a účty a postupujte dle pokynů pojišťovny.

Všeobecné pojistné podmínky

Další informace Vám rádi poskytneme na našich provozovnách CK Autoturist a.s.